Hệ thống cuối cùng để leo lên tầng trên mà không cần sử dụng một bước là yêu cầu người khác để giúp bạn và cung cấp cho bạn hỗ trợ. Bạn có thể nhận được trên tay của người khác mà ngón tay đang tham gia và yêu cầu ông đẩy bạn để bạn có thể đến được với các tầng trên.


Vấn đề làm thế nào để đạt được một cách an toàn các tầng trên cùng của chiếc giuong tang ngủ có thể dường như có trả lời đơn giản. Thực sự, người ta có thể khám phá chiến lược đặc biệt để di chuyển đến các tầng trên khi một trong những chiến lược dường như không thành công hoặc phá hoại. Dưới đây là hệ thống bạn có thể quyết định một cách an toàn di chuyển đến tầng trên của chiếc giường ngủ của bạn:


Một thủ tục khác để di chuyển đến tầng trên cùng là mạo hiểm trên giường ngủ đệm của phần tầng thấp nhất, đặc biệt là ở phía bên của giường. Kiên cố giữ chặt chẽ với đường sắt canh gác của tầng đầu sử dụng cả hai bàn tay của bạn và nhận được trong đầu hoặc chân hội đồng quản trị, bất cứ điều gì bên là gần nhất.